Duminica a IV-a din Postul Mare

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

(Ioan 9,1-41): Isus vindecă, în zi de sâmbătă, un orb din naștere, punându-i pe ochi tină făcută din praf și din saliva sa, și trimițându-l să se spele la scăldătoarea Siloe. Farizeii nu cred în această minune și le cer părinților celui care a fost orb să confirme - eventual să nege - dacă fiul lor s-a născut orb. Însă aceștia confirmă: "Știm că acesta este fiul nostru și că s-a năcut orb. Dar cum de vede acum nu știm [...] Întrebați-l pe el; e destul de mare". Farizeii caută să-l facă să cadă în contradicție, cerându-i să repete ritul vindecării. Cel care fusese orb fizic, dar care vede foarte bine în duh, înțelege intenția lor și îi ia peste picior: "De ce vreți să auziți din nou? Nu cumva vreți și voi să deveniți discipolii lui?" Și adaugă: "Dacă acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic". Farizeii, care se considerau sfinți și înțelepți, demonstrează întreaga lor răutate, strigând: "Tu ești născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi?", și îl dau afară. Spre norocul lui, cel care fusese orb îl întâlnește din nou pe Isus, care îl întreabă: "Crezi tu în Fiul Omului?" El a răspuns: "Cine este, Doamne, ca să cred în el?". Iar Isus îi zice: "L-ai și văzut: cel care vorbește cu tine, el este." Cel care fusese orb răspunde: "Cred, Doamne"; și l-a adorat. Probabil Isus și-a ridicat capul și vocea și le-a spus tuturor: "Am venit în lumea aceasta ca să fac judecată pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să devină orbi".

 
   
Alegoria:  
Scoatem în evidență câteva aspecte semnificative ale relatării ioaniene:
a) tina aplicată pe ochi i-a impresionat pe toți, iar orbul vindecat a fost invitat să repete gestul. De fapt, tina orbește, nu însănătoșește ochii.
b) saliva: de două ori citim în Evanghelii cum Isus a folosit saliva pentru a face minuni; prima dată la Marcu: Isus l-a luat de-o parte pe surdo-mut, "i-a pus degetele în urechi, iar cu saliva i-a atins limba" zicând: "Effatà", adică "Deschide-te"; iar surdo-mutul a început să audă și să vorbească (Mc 7,33 ș.u.); cea de-a doua oară este în pasajul evanghelic de astăzi, cu vindecarea unui orb;
c) scăldătoarea Siloe: evanghelistul Ioan ne arată sensul alegoric al acesteia atunci când zice "scăldătoarea Siloe, care înseamnă Trimisul"; scăldătoarea este, așadar, imaginea Mesiei, adică a lui Cristos, cel trimis în lume pentru ca orbii să vadă iar cei care văd "să devină orbi";
d) orbul și Farizeii: simbolizează cele două mari categorii de oameni: cei care cred în Cristos și cei care nu cred;
e) părinții orbului: reprezintă o a treia categorie de oameni - cei care cred dar le e frică să o spună public.
 
   
Morala:  
Isus a spus în mod solemn tuturor: "Am venit în lumea aceasta ca să fac judecată pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să devină orbi". Da, pentru că orbul cel mai grav afectat este cel care nu vrea să vadă. Iar pentru mulți, Cristos este piedică pentru picioarele lor, tină pentru ochii lor, surzenie pentru urechi! Lipsa de credință poate depinde de rațiuni filozofice sau chiar de mici obstacole care, asemenea prafului, blochează ceasul inteligenței, care este refuzată și nu este acceptată - spre exemplu - faptul că praful și saliva pot vindeca un orb, faptul că apa botezului face din oameni fii ai lui Dumnezeu, faptul că o baie în scăldătoarea din Siloe sau de la Lourdes poate face bine trupului și sufletului, etc. Exact ca Naaman sirianul (2Regi 5,12)!
   
Anagogia:  
Dacă orbul ar fi disprețuit tina, uitând că fiecare om vine tocmai din tină, nu ar fi fost niciodată vindecat. Dumnezeu este cel care înalță lucrurile și pe om la înălțimea Sa și preferă lucrurile umile!  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39