Reflecție la Solemnitatea
Cristos, Regele universului

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Matei 25,31-46): evanghelistul Matei prezintă discursul lui Isus despre un eveniment situat între sfârșitul existenței istorice a umanității și intrarea sa definitivă în veșnicie. Isus va apărea în gloria sa, îi va separa pe cei răi (caprele, erìfia) de cei buni (oile, pròbata) și le va încredința acestora din urmă "împărăția" și viața veșnică, în timp ce cei răi vor merge în "chinul cel veșnic". Isus explică faptul că răsplata și pedeapsa se vor baza pe faptele de iubire înfăptuite sau nu față de cei înfometați, străini, goi, bolnavi, închiși.  
   
Alegoria:  
Este absolut spectaculoasă imaginea apariției lui Cristos "pe tronul gloriei sale", aceea a apariției tuturor ființelor alături de el și imaginea separării în două grupuri imense. Imaginea este alegorică numai datorită modului în care ne-o putem imagina noi. Alegoria constă în cuvintele "oi și capre": a) oaia și mielul au fost mereu simboluri ale inocenței și curăției, și - în mod implicit - ale lui Cristos; la plural, oile și mieii i-au indicat mereu pe urmașii Bunului Păstor, care este Isus (‘o poimèn ‘o kalòs); b) termenul "capre", la masculin și la plural, nu indică țapul ispășitor, cu acea conotație pozitivă de a se jertfi pentru ceilalți, ci cu cea negativă de plinătate de păcate. Prin aceste imagini Cristos face referință la un gest obișnuit printre păstorii de altădată dar și de astăzi.  
   
Morala:  
Astăzi este sărbătoarea lui Cristos, Regele universului, și este și sărbătoarea noastră. De fapt, Isus afirmă că va veni în gloria sa, se va așeza pe tron și le va zice celor buni: "moșteniți împărăția". Așadar, vom fi regi împreună cu Regele universului și vom avea "viață veșnică". Vom fi, prin definiție, binecuvântați de Tatăl lui Isus și al nostru. Împărăția pe care o vom avea este împărăția Tatălui: "Nu te teme, turmp mică - a spus Isus într-o zi - pentru că i-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăția sa" (Lc 12,32). Darul Tatălui și cucerirea noastră prin Isus. De fapt, de fiecare dată când am făcut bine unui nevoiaș, i-am făcut bine Regelui regilor, adică lui Isus, căruia îi place să se numească fratele nostru. Este suficient să facem acest lucru și în mod inconștient, adică fără să știm sau fără să ne gândim că l-am ajuta pe Isus în cei suferinzi; totuși, un creștin adevărat știe că Isus este prezent în fiecare om care suferă, și de aceea face binele conștient că îl face în Cristos, cu Cristos și pentru Cristos. Prin separarea oilor de capre, a grâului bun de neghină, a celor buni de cei răi, se vor sfârși toate relele care au făcut insuportabilă viața pământească și va începe "bucuria" veșnică. Atunci cei răi vor plânge iar celor buni el va fi ștearsă orice lacrimă. Acesta este un adevăr învățat de aproape toate religiile, dar Isus - care este Adevărul și Viața - ne oferă garanția absolută! Lui și numai lui "i-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ" (pàsa exusìa en ouranò kaì epì gès). Sfântul Paul ne învață că toate lucrurile sunt pentru oameni, omenii sunt ai lui Cristos iar Cristos este de la Dumnezeu. Isus este Stăpânul a toate pentru că "prin el toate au fost create" și prin el - prin moartea și învierea sa - am fost mântuiți cu toții. Nu numai noi ci și universul care acum suspină în așteptarea mântuirii. În acea clipă, care va fi sfârșitul și începutul, Isus nu va mai fi numai Regele Iudeilor, ci al tuturor oamenilor și al întregului univers!
   
Anagogia:  
Adevărata istorie a omului nu este cea pământească, ci cea veșnică. Veșnicia pare să nu aibă istorie, pentru că este veșnicie. Și totuși, oamenii vor trece de la o glorie la alta, până la asemănarea completă cu Dumnezeu, fără a pierde niciodată identitatea proprie: "vom fi transformați în însăși acea imagine, din glorie în glorie" (apò dòxes eis dòxan - 2Cor 3,18), mergând în urma Mielului "oriunde merge El" (òpou àn upàge - Ap 14,4).  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39