Al III-lea Capitul electiv al Custodiei
"Fericitul Ieremia" din România

 

În perioada 25-27 iunie 2014, frații capucini s-au întrunit la Onești pentru celebrarea celui de-al III-lea Capitul electiv al Custodiei "Fericitul Ieremia" din România.
 
   
Deschiderea solemnă a avut loc în dimineața zilei de 25 iunie, odată cu celebrarea sfintei liturghii prezidate de fr. Leonardo Franzese, ministru provincial de Napoli.  
   
În prima zi de lucrări fr. Leon Budău a prezentat Relația sa despre activitățile din ultimul mandat în calitate de custode, urmată de discuții ale fraților capitulari pe marginea celor relatate.  
   
Cea de-a doua zi a capitulului a început cu celebrarea primei sfinte liturghii a fratelui Robert Bondea, hirotonit preot la Iași în ziua de 24 iunie 2014.  
La ora 9.15 frații s-au reunit în Cripta Sanctuarului "Fericitului Ieremia" pentru un moment de rugăciune, urmat de procesiunea către sala capitulară, timp în care s-a invocat prezența Duhului Sfânt.  
   
În prima parte a acestei zile au fost aleși noul custode și cei doi consilieri:  
   
  • Fr. Lucian Iosif Dumea - Custode
 
  • Fr. Augustin Dogaru - Consilier
 
  • Fr. Cristian Lupu - Consilier
 
   
Lucrările capitulare vor continua până în ziua de 27 iunie.  
   
Mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul de har pe care ni-l oferă în aceste zile, pentru serviciul fraților Leon Budău, Flavian Faraoanu și Petre-Marian Ianoș, și pentru disponibilitatea fraților aleși. Fericitul Ieremia să mijlocească pentru custodia noastră belșug de haruri. Pace și bine!  
   
Fr. Daniel Cosmin Constantin, O.F.M. Cap.
vice-secretar al capitulului 
 
   
   
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39