Pe drumul CREDINȚEI ...  
 
... în compania FERICITULUI IEREMIA  
   

Această secțiune specială este dedicată Anului Ieremian, cu scopul de a reuni într-un singur loc toate evenimentele și informațiile legate de acest timp important din trăirea fraților capucini din România și a Bisericii locale.

 
   
În această secțiune vor apărea, în mod deosebit, toate acele evenimente și informații care nu vor rămâne pe prima pagină a sitului, oferind, astfel, posibilitatea de a urmări pas cu pas  desfășurarea acestui timp deosebit dedicat cunoașterii fericitului Ieremia, mijlocitorul nostru ceresc.  
 

 
   
Rugăciune pentru Credință  
   
Fericite Ieremia,
tu nu te-ai mulțumit cu viața trecătoare,
ci ai urmat învățătura pe care Domnul Isus
ne-a dat-o prin Evanghelia sa.
Pe aripile credinței te-ai ridicat pînă la tronul Celui Preaînalt
și ai trăit din plin viața harului ce ți s-a dăruit la Botez.
Tu ai permis ca Stăpânul cerului și al pământului
să înfăptuiască în tine lucrările sale minunate.
O, cerescule protector,
mijlocește-ne și nouă harul de a trăi în spirit de credință,
de a ne împlini făgăduințele de la Botez,
prin care ne-am lepădat de Satana și de răutatea lui,
pentru a-i sluji numai lui Cristos
și a ne dovedi fii credincioși ai Bisericii sale;
ajută-ne, fericite Ieremia, să evităm cu grijă
tot ce pune în primejdie credința noastră.
Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
 
   

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39