Solemnitatea Preasfintei Treimi

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Ioan 3,16-18: "Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Cine crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu".

 
   
Alegoria:  
Fragmentul evanghelic de astăzi nu conține cuvinte sau expresii care să trimită la altele, ci toate trebuie să fie luate ca atare. Însă alegorie este și ceea ce noi trebuie să credem: quid credas, allegoria. În aparență, este greu să înțelegem motivul alegerii acestui fragment evanghelic pentru liturgia acestei duminici, solemnitatea Preasfintei Treimi. Fragmentul abia dacă îl amintește pe Tatăl, dar unde este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este a treia persoană a Preasfintei Treimi căruia îi place să se ascundă și să lucreze în tăcere. De aceea este ascuns și astăzi într-un cuvânt - "unul-născut" - folosit de Isus și care se referă la sine însuși. El afirmă - prin termenul grecesc monoghenes - că a fost născut din Tatăl și este singurul născut. Dacă este unicul, nu poate fi ca noi, altfel ar deveni unul din multitudinea de fii. Însă cum este născut din Tatăl? Aici ne vine în întâmpinare teologie pneumatologică și trinitară a mons. Francesco Saverio Toppi, mort în concept de sfințenie, după ce a trăit o viață profund mistică. El spunea că nașterea fiului unic din Tatăl nu poate fi gândită fără participarea Duhului Sfânt, caz în care s-ar putea spune că Tatăl a născut fără Iubire! Aceasta este, așadar, ceea ce trebuie să credem noi astăzi: este un Tată care naște, un Fiu care este născut, un Duh de iubire care intervine în nașterea în veșnicie a Fiului, după cum a intervenit în nașterea lui în timp din sânul Mariei.  
   
Morala:  
Morala privește ceea ce trebuie să facem. În fragmentul evanghelic de astăzi Isus vorbește de cele două puncte de plecare pentru a obține mântuirea, corespondente celor două adevăruri fundamentale ale credinței catolice: 1) unitatea și treimea lui Dumnezeu, cum a fost explicat mai sus; 2) întruparea, pătimirea și moartea Domnului nostru Isus Cristos, trimis de Tatăl în lume nu pentru a condamna, ci pentru a mântui. Însă el mântuiește numai pe cine crede, deoarece, conform lui Ioan, cine nu crede a fost deja condamnat. La mântuirea fiecărui om lucrează atât Tatăl, care dorește ca fiecare om să se mântuiască, dar și Fiul prin pătimirea, moartea și învierea sa, precum și Duhul Sfânt, care ne sfințește și ne unește între noi și cu Treimea. Așadar, datoria omului este nu doar să creadă, ci și să accepte să colaboreze cu cele trei persoane ale Preasfintei Treimi, întorcându-se la Tatăl, cu Fiul și în Duhul Iubirii.
   
Anagogia:  
Anagogia privește înălțarea omului la lucrurile înalte și definitive, privește realitățile ultime ale vieții omului: moartea, judecata, iadul, raiul. Realizează anagogia cel care se înalță cu inima la Dumnezeu, crezând în El și iubindu-L, și care se pregătește în mod adecvat pentru ceea ce îl așteaptă. Însă adevărata anagogie la care puțini se gândesc, cu excepția misticilor, este faptul că noi, oamenii, suntem chemați să trăim în Preasfânta Treime, pe care o sărbătorim astăzi. În Duminica a VI-a din Timpul Pascal Isus spunea: "În acea zi voi veți ști că eu sunt în Tatăl, și voi în mine și eu în voi".  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39