Duminica a XVII-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Ioan 6,1-15: În acel timp, Isus a trecut pe malul celălalt al Mării Galileii sau a Tiberiadei. Îl urma o mulțime mare pentru că văzuse semnele pe care le făcuse cu bolnavii. Isus s-a urcat pe munte și s-a așezat acolo împreună cu discipolii lui. Paștele, sărbătoarea iudeilor, era aproape. Ridicându-și ochii și văzând că o mulțime mare venea după el, Isus i-a zis lui Filip: "De unde vom cumpăra pâini ca aceștia să mănânce?" Însă spunea aceasta punându-l la încercare; de fapt, el știa ce avea de gând să facă. Filip i-a răspuns: "Nu le-ar ajunge pâine de două sute de dinari ca să ia fiecare câte puțin". Unul dintre discipolii lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: "Este aici un copilaș care are cinci pâini de orz și doi peștișori. Însă ce sunt acestea pentru atâția?" Isus a zis: "Faceți-i pe oameni să se așeze!" În locul acela era multă iarbă. Așadar, s-au așezat bărbații, în număr cam de cinci mii. Isus a luat pâinile și, mulțumind, le-a dat celor așezați; la fel și din peștișori, cât a voit fiecare. Când s-au săturat, le-a spus discipolilor săi: "Adunați bucățile rămase, ca să nu se piardă nimic!" Așadar, au adunat și au umplut douăsprezece coșuri cu bucăți care au rămas de la cei ce mâncaseră din cele cinci pâini de orz. Văzând semnul pe care îl făcuse, oamenii spuneau: "Cu adevărat, acesta este profetul care vine în lume!" Așadar, cunoscând că au să vină și să-l ia cu forța ca să-l facă rege, Isus s-a retras din nou pe munte, el singur.

 
   
Alegoria:  
Personajul cel mai alegoric este copilul (paidàrion=copilaș) singurul care are 5 pâini și 2 pești; un copil fără părinți și fără însoțitori, căruia Isus - cu o aparentă cruzime - îi ia tot ceea ce are. Pe de altă parte, 5 pâini și 2 pești sunt prea mult pentru un copil care demonstrează că nu i-a fost niciodată foame. Spre deosebire de cei 5000 de adulți. Acest copil este, cu siguranță, figura lui Isus însuși, inocent, singur sfânt, singurul capabil să vină în întâmpinarea masei enorme a omenirii înfometate de Dumnezeu. În rest, minunea înmulțirii pâinilor, este alegorie a Euharistiei, în care Isus se oferă la propriu de mâncare pe sine însuși pentru miliarde de persoane de mai bine de 2000 de ani. Și peștele a fost mereu simbolul lui Isus, pentru că în limba greacă se spune ICHTUS, anagramă de la Iesùs Christòs Theoù Uiòs Sotèr, adică Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul.  
   
Morala:  
Dacă ne întrebăm după ce criteriu au selectat evangheliștii unele din multele minuni înfăptuite de Isus și de ce Ioan ne-a transmis această minune a înmulțirii pâinilor și a peștilor, suntem poate mai aproape de adevăr dacă ne amintim că le-au ales pe cele mai "semnificative", adică mai simbolice, cu scopul de a determina inteligența să reflecteze și voința să se adapteze. A se adapta: adică a face ceea ce a făcut Isus, nu neapărat prin înfăptuirea de minuni, dar prin dăruirea de sine, mai ales prin a ne arăta atenți la durerile și nevoile celorlalți, mai ales față de foametea din lume. Fără această adaptare ar fi inutilă citirea evangheliei. Culmea acestei desăvârșiri este iubirea, care are ca simbol inima maternă, ca ideal - eroismul extrem, ca practică - micile gesturi, toate acestea susținute de credință și alimentate de speranță. Dar care speranță? Se spune că nu tot ceea ce strălucește este aur, și este adevărat că nu mereu se acționează din altruism, și se poate muri datorită unei măriri prostești. După înfăptuirea minunii Isus a plecat, pentru că voiau să îl proclame rege. Acționase din iubire, pentru a ni se arăta ca exemplu de generozitate.
   
Anagogia:  
Anagogie înseamnă îmălțare, iar minunea relatată mai sus se petrece la înălțime, pe munte, între o conversație solitară dintre Isus și apostolii săi înainte de minune, și o retragere solitară a lui Isus, după minune. A merge în locuri solitare pentru meditație și rugăciune este anagogia oricărei anagogii și al oricărei autodepășiri. Minunea lui Isus se petrece între două momente de meditație. Astfel, Isus ne învață să facem asemenea rândunelelor, care zboară spre înălțimi și coboară în jos pentru a urca din nou către cer, obișnuința lor zilnică pe timpul întregii veri!  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39