Duminica a XV-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Marcu 6,7-13: În acel timp, Isus i-a chemat pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât un toiag: nici pâine, nici desagă, nici bani la cingătoare, dar încălțați cu sandale și: "să nu purtați două tunici!" Apoi le-a spus: "Dacă intrați într-o casă, rămâneți acolo până când veți pleca din locul acela, iar dacă nu veți fi primiți în vreun loc și nu vă vor asculta, plecând de acolo, scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor!" Ei au ieșit și au predicat ca oamenii să se convertească. Și scoteau mulți diavoli, ungeau cu untdelemn mulți bolnavi și-i vindecau.

 
   
Alegoria:  
În Biblie, numerele au deseori o semnificație simbolică; de exemplu, numărul 3 pentru a indica perfecțiunea cerească etc. Numărul 2, în schimb, pare să nu fi avut niciodată un sens simbolic, și de aceea, trimiterea ucenicilor doi câte doi are numai o semnificație literală și exprimă voința lui Isus ca din cei doi, fiecare să fie de ajutor celuilalt.
Duhurile necurate sunt duhurile infernale, dar simbolizează și fiecare rău pe care acestea l-au introdus în lume.
Toiagul, asemenea sceptrului și pastoralului episcopului, este simbolul puterii și simbolul înțelepciunii; toiagul lui Moise a făcut să izvorască apă din stâncă (Ex 17,6). Dar poate că Isus nu dorește decât să acorde un instrument de sprijin pentru lungile călătorii apostolice, la fel și sandalele pentru picioare.
Interdicția de a avea bani, desagă, pâine sau două tunici semnifică nu atât sărăcia reală pe care trebuie să o practice ucenicii lui Isus, dar mai ales încrederea deplină în providența divină, dar și proclamarea dreptului de a fi susținuți de cei care beneficiază de "munca" apostolică, conform zicalei: "lucrătorul este vrednic de plata sa" (Lc 10,7). A scutura praful de pe picioare trebuia să fie "o mărturie pentru ei" - nu împotriva lor (eis martùrion autòis) - întrucât aceștia mergeau pentru a da, nu pentru a primi, nedorind de la ei nici praful.
"Diavolii mulți" (daimònia pollà) și "bolnavii mulți" (polloùs arròstous) semnifică munca enormă de zi cu zi pentru vindecarea lumii de relele spirituale și materiale.
 
   
Morala:  
Isus ar fi putut să facă totul singur, să îi elibereze pe toți îndrăciții și să îi vindece pe toți bolnavii. Dar vrea să îi implice pe cei Doisprezece apostoli pentru că într-o zi el avea să se întoarcă în cer, și aceștia ar fi trebuit să continue activitatea sa de-a lungul secolelor. Prin urmare, indicațiile date celor Doisprezece sunt valabile și pentru urmașii săi de astăzi, atât cu privire la sărăcie, cât și cu privire la datoria de a predica, de a exorciza și de a-i unge pe bolnavi. Iar din partea destinatarilor presupune obligația ascultării cuvântului lor; altfel, cei trimiși se adresează altora, scuturându-și praful de pe picioare. Poate că astăzi preoții ar trebui să predice mai mult și mai bine, să se dedice mai mult activității de exorcizare și de vindecare, iar oamenii ar manifesta mai multă încredere și respect față de ei, și ar simți datoria de a-i susține cu bunurile lor.
   
Anagogia:  
Observăm o anagogie, adică o înălțare, de la simpli pescari din Galilea, la înfăptuitori puternici de minuni împotriva bolilor și chiar împotriva diavolului. Și aceste activități, exercitate în favoarea tuturor, îndemnau la anagogie, adică la înălțarea oamenilor de la starea de sclavie față de răul fizic, respectiv față de diavol, la starea de fii ai lui Dumnezeu, sfinți și liberi, la unica condiție de credință și convertire.  

 

 
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39