Duminica a XIV-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Marcu 6,1-6: În acel timp, Isus a ieșit de acolo și a venit în locul lui natal, iar discipolii îl urmau. Fiind zi de sâmbătă, Isus a început să învețe în sinagogă și mulți dintre cei care îl ascultau se mirau, spunând: "De unde toate acestea? Și ce este această înțelepciune care i s-a dat și aceste minuni care se fac prin mâinile lui? Nu este oare acesta lemnarul, fiul Mariei, fratele lui Iacob, al lui Ioses, al lui Iuda și Simon? Și surorile lui nu sunt oare aici, la noi?" Și se scandalizau de el. Dar Isus le-a zis: "Un profet nu este disprețuit decât în patria lui, printre rudele sale și în casa lui". Și nu a putut face acolo nicio minune, decât doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Apoi, cutreiera satele din jur învățând.

 
   
Alegoria:  
Nazaret, patria lui Isus, este alegoria lumii omenești, pentru că Isus, devenind om, "a venit în mijlocul poporului său", dar ai săi nu l-au cunoscut.
Frații și surorile lui Isus, în raportarea lor la El, sunt alegoria atitudinii multor oameni moderni în raport cu umanitatea asumată de Cuvânt, umanitate atât de simplă încât devine obstacol și scandal pentru atât de mulți care, din cauza acelui "exces de umanitate" ("eu sunt vierme și nu om", Ps 22,7), nu îl recunosc nici măcar ca fiu al lui Dumnezeu.
Înțelepciunea și minunile sunt alegorie a patrimoniului spiritual al lui Isus, a faptului că el este Înțelepciunea Tatălui, și a modului său de a lucra asemenea Tatălui: "Tatăl meu lucrează, și eu lucrez": o Patèr ergàzetai…kagò ergàzomai, In 5, 17).
 
   
Morala:  
Isus era conștient că felul său de a fi și de a lucra puteau fi scandal pentru unii, și totuși a zis: "fericit cel care nu se scandalizează din cauza mea" (makàriòs estin òs eàn mè skandalisthé en emòi: Mt 11, 6). Mai înainte aminteam de acel "exces de umanitate" în Isus, care face dificil - uneori - actul credinței, întrucât face să se închidă ochii în fața "patrimoniului spiritual", extraordinar și divin, care totuși se distanțează de acea umanitate. Dar Isus a mers pe drumul său, stabilită în Scriptură, conform căreia El trebuia - după ce s-a născut într-o peșteră - să trăiască în ascuns timp de 30 de ani, și apoi să moară ca un răufăcător pe cruce. Unii s-au scandallizat iar alții, văzându-l murind, au exclamat: "acesta era cu adevărat fiul lui Dumnezeu!". Am observat cât de multe întrebări își punea consătenii, rudele și cunoscuții săi despre Isus. Probabil un semn al unei anumite inteligențe, dar nu al acelei simplități a inimii - specifică copiilor - care este necesară pentru a crede că Isus este fiul lui Dumnezeu! Tot ceea ce s-a spus până acum cu privire la Isus trebuie spus pentru fiecare dintre noi. Nu numai pentru că este valabil și pentru noi ce a spus Isus "Nici un profet nu este bine primit în patria sa", ci și pentru că suntem adesea apreciați sau disprețuiți în funcție de cele exterioare, de aparențe. Dar de vreme ce nouă ni se întâmplă ceea ce i s-a întâmplat lui Isus, și nu ne vedem recunoscute meritele, din acest motiv nu trebuie să ne adaptăm la mentalitatea curentă, dar cel mult ne este permis să "ne mirăm" de prostia dominantă!
   
Anagogia:  
Anagogie înseamnă și a ști să privim mai sus, a ști să vedem dincolo de aparențe, dincolo de trupul însuși, pentru a contempla sufletul celui care stă în fața noastră. Se spune, de fapt, că "aparențele înșală". Anagogie este și activitatea celui care se angajează în schimbarea mentalităților meschine, să încultureze valorile evanghelice în propriul ambient, să îi tragă pe ceilalți către sine, fără să se tragă pe sine în jos. Anagogie este și a nu rămâne indiferenți după descoperirea răului, ci "a ne mira", la fel cum - în mod paralel - ne uimim în fața minunilor universului!  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39