Reflecție la solemnitatea
Trupul și Sângele Domnului

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Marcu 14,12-16.22-26: În prima zi a Azimelor, când se jertfea Paștele, discipolii săi i-au spus lui Isus: "Unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paștele?"Atunci a trimis doi dintre discipolii săi și le-a spus: "Mergeți în cetate și vă va întâmpina un om care duce un urcior cu apă; mergeți după el și, acolo unde va intra, spuneți stăpânului casei că învățătorul zice: «Unde este camera mea, în care să mănânc Paștele cu discipolii mei?» El vă va arăta o sală mare la etaj, gata pregătită. Pregătiți acolo pentru noi!" Discipolii au ieșit și au venit în cetate. Ei au găsit după cum le spusese și au pregătit Paștele. Și, în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o și le-a spus: "Luați, acesta este trupul meu!" Apoi, luând potirul și mulțumind, l-a dat lor și au băut din el toți. Și le-a spus: "Acesta este sângele meu, al alianței, care se varsă pentru mulți. Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu!" Și, cântând imnuri, au ieșit spre Muntele Măslinilor.

 
   
Alegoria:  
1) o locuință care avea cel puțin două etaje și care era dotată cu o sală mare nu putea fi decât locuința unui om bogat. Însă acel om bogat și acea casă nu aveau - datorită timpurilor - un sistem de apă, motiv pentru care slujitorii mergeau afară pentru a umple vasele de apă, ceea ce ne aduce aminte foarte bine de vasele pline cu apă pe care Isus a transformat-o în vin foarte bun în Cana Galileii în timpul unei nunți; acum Isus transformă vinul în sânge în cadrul unei sărbători a iubirii dintre Dumnezeu și Biserica sa care este pe punctul de a se naște.
2) Isus numește "a mea" camera mare a unei locuințe pe care o deține un stăpân generos și pe care i-a oferit-o lui Isus. Însă "camera euharistică" - inima omului - este mereu numai a lui Isus!
3) Termenul grecesc katàluma ne amintește de katàluma în care Maria - rămasă însărcinată prin puterea lui Dumnezeu - nu a fost primită la Betleem (ouk èn autòis tòpos en tò katalùmati: Lc 2,7) și de aceea Isus nu a putut să se dăruiască stăpânului! Maria "a trecut" așadar în staul, unde l-a așezat pe nou-născut într-o "iesle": acesta a fost primul mod de unire a "Paștelui" (trecere) cu Euharistia, și a Crăciunului cu Paștele!
4) Isus transformă vinul în "sângele alianței" (tò aìmà mou tès diathèkes): alianțele dintre Dumnezeu și poporul ales se realizau, de fapt, prin sângele mieilor, imagini ale lui Cristos.
5) Conform textului grecesc, Isus nu a vorbit de sânge vărsat "pentru toți" sau "pentru mulți" (upèr pollòn): noi, cei de astăzi, distingem cele două semnificații, dar nu și cei din vechime. Isus a murit pentru toți, dat fiind faptul că Evanghelia este predicată tuturor, mai precis "tuturor creaturilor" (pàse tè ktìsei). Concret, însă, nu toți se bucură de acest lucru.
 
   
Morala:  
"Camera euharistică" a inimii noastre a fost mereu "pregătită" precum cea din Ierusalim? I-o dăruim noi de bunăvoie lui Isus? Câți sunt creștinii care acceptă invitația lui Isus de a lua și de a mânca, de a lua și de a bea din EL, devenit "adevărată hrană" (In 6,55)?
   
Anagogia:  
Isus a promis: "cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu va avea viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă" (In 6,54). Așadar, Euharistia va înfăptui ultima și cea mai sublimă "anagogie" sau înălțare a oamenilor de la starea de moarte veșnică la starea de viață veșnică. Însă o astfel de anagogie începe atunci când îl primim pe Isus Euharisticul, pentru că atunci Isus ne înalță până la El, căci este Dumnezeu.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39