Solemnitatea Preasfintei Treimi

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Matei 12,16-20: În acel timp, cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în fața lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: "Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit! Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii!"

 
   
Alegoria:  
Se poate vedea o alegorie în călătoria discipolilor către Galileea, unde primesc misiunea de a predica evanghelia și de a boteza "toate neamurile". De fapt, discipolii "reîncep" activitatea lor apostolică de acolo de unde o începuse Isus, tocmai din Galileea. Din Galileea vor coborî în Iudeea, la fel ca Isus și, tot la fel ca Isus, vor coborî predicând vestea cea Bună, care nu trebuie să consiste în altceva decât în "reparcurgerea" vieții lui Isus, "povestind-o" celorlalți și "amintind" tuturor învățăturile și poruncile sale. În Iudeea, după ce l-au primit pe Duhul Sfânt, ei se vor îndrepta către regiuni îndepărtate, pentru "a face discipoli din toate neamurile", după porunca lui Isus înviat.
O a doua alegorie poate fi "muntele pe care Isus îl hotărâse Isus", alegorie a celui mai înalt mister "hotărât" de Isus: Preasfânta Treime.
O a treia alegorie este "prosternarea" în fața lui Isus, chiar dacă se îndoiseră de el. Aceasta este alegoria comportamentului multor creștini, care consideră că ei cred și practică sacramentele, dar cu o oarecare rezervă care nu este întotdeauna prea evidentă pentru ei înșiși. Pe de altă parte, credința este o urcare continuă către muntele Domnului, al cărui vârf este aproape de neajuns.
În fine, o a patra alegorie s-ar putea întrevedeaîn numărul celor unsprezece, care simbolizează reînceperea numărătorii pentru a ajunge la zece, care arată perfecțiunea; însă în simbolistica creștină, indică uneori păcatul - punct de plecare pentru eliberarea de el prin convertire - deoarece merge dincolo de zece, care simbolizează "infinitul întreg".
 
   
Morala:  
Biserica dedică această duminică Preasfintei Treimi, nu doar pentru a o face solemnă, dar mai ales pentru a o repropune conștiinței noastre în vederea unui act de credință convinsă. Ne aflăm în fața unui Adevăr care este superior dar nu contrar rațiunii. Până și orice altă realitate materială este una în substanță și întreită în dimensiunile sale: lungime, înălțime și lărgime. Misterul trinitar esre un Adevăr care ne învăluie în splendoarea sa, manifestată în diferite moduri în Vechiul Testament, exprimată în mod clar de Isus, în mod deosebit în pasajul evanghelic de astăzi. Un Adevăr de acceptat și o Realitate de adorat în genunchi, în ciuda oricărei perplexități inițiale, așa cum au făcut cei unsprezece în fața lui Isus Înviat. Nu este suficient doar a crede, trebuie și să profesăm și să comunicăm credința noastră și altora, pentru că misterul trinitar este culmea evanghelizării. În actul nostru de credință și în activitatea de evanghelizare este întotdeauna prezent și activ Isus, care rămâne cu noi până la sfârșitul lumii.
   
Anagogia:  
Urcarea pe muntele "hotărât" de Isus poate fi obositoare asemenea Calvarului pentru unii și bucuroasă asemenea Taborului pentru unii. Important este să nu lipsim de la întâlnirea fixată de Isus, care ne cere mereu să urcăm tot mai sus (anagogia) nu doar cu trupul dar și cu intelectul!  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39