Duminica a cincea a Paștelui

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Ioan 15,1-8: "Eu sunt vița cea adevărată, iar Tatăl meu este viticultorul. Orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, el o înlătură și oricare aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Voi sunteți deja curați, datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine, și eu în voi! După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot la fel nici voi, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și eu în el, acela aduce rod mult, pentru că fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară, la fel ca mlădița, și se usucă; se adună, se aruncă în foc și arde. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, orice voiți, cereți și vi se va face! În aceasta a fost glorificat Tatăl meu, ca să aduceți rod și să fiți discipolii mei".

 

 

 
Alegoria:  
Nu este de mirare faptul că Isus se aseamănă vița (‘e àmpelos), deoarece s-a asemănat și cu păstorul și cu poarta oilor, cu pâinea și cu mana, cu piatra din capul unghiului, cu templul etc. Acestea sunt, evident, alegorii. Cât despre alegoria viței, ceea ce conduce la reflecție este adjectivul "adevărat". Ce înseamnă "eu sunt vița cea adevărată" (‘e àmpelos ‘e alethinè)? Deși într-un plan diferit - spiritual - Isus este o "viță" adevărată cel puțin cu două sensuri: se prelungește în mlădițe și produce "vin bun"... nupțial! Dacă El este vița iar noi mlădițele, nu doar ca un mod de a spune, ci cu "adevărat", înseamnă că între noi și el există o legătură vitală, absolut indispensabilă pentru a trăi "cu adevărat". Legătura cu el este văzută de Isus ca o prelungire a lui însuși, și astfel, mlădițele sunt pline de rod, de fapte sfinte. Pe lângă alegorie, creștinii trăiesc din Isus, iar faptele lor sfinte sunt faptele lui Isus, mai ales când acestea "îmbucură inima oamenilor", asemenea vinului bun! Alegoria viței și a mlădițelor este, înainte de toate, versiunea neotestamentară a pomului vieții din grădina Edenului, care îi îndumnezeia pe cei care mâncau din el; și este versiunea evanghelică a doctrinei teologice și a realității "trupului mistic". Alegoria Tatălui ca "viticultor", care taie mlădițele inutile și le altoiește pe cele cu viață, ne învață că Dumnezeu nu stă să se uite, ci intervine în viața fiecăruia.  

 

 
Morala:  
Din cuvintele lui Isus reies câteva concluzii consolatoare și câteva înfiorătoare: primele privesc raportul privilegiat al oamenilor cu Isus, în ceea ce privește respectul față de tot ceea ce a fost creat, și înălțarea vieții umane la viață divină; cele din urmă privesc posibilitatea de a se detașa intenționat de acest flux vital, cu urmările triste de a fi dați la o parte, de a fi aruncați în foc. Alegoria conține în mod implicit o recomandare a lui Isus de a nu face această ruptură, această separare, care face ca el să sângereze, care ne distruge pe noi și care îl privează pe Tatăș de gloria care i se cuvine ca și creator al universului, deoarece "în aceasta a fost glorificat Tatăl meu, ca să aduceți rod mult".

 

 
Anagogia:  
Lucifer, în urma păcatului mândriei, a căzut din cer ca un fulger, deoarece oricine se înalță va fi smerit. Același sfârșit îl are cel care se consideră autosuficient, înlăturându-l pe Dumnezeu, pe Cristos. Din păcate, pentru Lucifer nu va mai fi nici o "anagogie" sau înălțare din starea de "decăzut". Oamenilor, Dumnezeu le oferă nenumărate șanse - în timpul vieții pământești - de a se ridica din căderile lor și de a se agăța de Cristos, pentru a redobândi înălțimile cerului.  

 

 
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39