Duminica Învierii Domnului

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Marcu 16,1-8: După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, și Salome au cumpărat miresme ca să vină și să-l ungă. Și, dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii, au ajuns la mormânt când soarele abia răsărise și ziceau una către alta: "Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt?" Dar privind, au observat că piatra fusese rostogolită, deși era foarte mare. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr așezat la dreapta, îmbrăcat cu o haină lungă, albă, și au fost cuprinse de spaimă. Dar el le-a zis: "Nu vă înspăimântați! Îl căutați pe Isus Nazarineanul, cel răstignit. A înviat, nu este aici! Iată locul în care îl puseseră! Dar mergeți și spuneți discipolilor lui și lui Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus". Ele au ieșit și au fugit de la mormânt, pentru că erau pline de teamă și uimire. Și nu au spus nimic nimănui, pentru că erau înspăimântate.

 
   
Alegoria:  
Ne oprim astăzi numai asupra evenimentului învierii lui Isus, eveniment metaistoric care este alegorie a altor două evenimente istorice și metaistorice: înălțarea omului-Isus ca fiu al lui Dumnezeu și a oamenilor de bunăvoință. Acela care are legătură cu omul-Isus este un aspect puțin evidențiat de teologie. Prin intermediul botezului, fiecare om este altoit în Isus, care esre adevăratul fiu al lui Dumnezeu; astfel, fiecare om, născut din propria mamă, "renaște" ca adevărat fiu al lui Dumnezeu. Toate acestea prin efectul pătimirii, morții și învierii lui Isus. Însă ceea ce se întâmplă fiecărui botezat i se întâmplă și omului-Isus prin "puterea învierii sale". Cu siguranță, Isus este fiul lui Dumnezeu din veșnicie, fiind născut de Tatăl înainte de crearea lumii. Dar ca om, El aparținea seminției lui David, și s-a născut din Maria în urmă cu 2000 de ani. Deși a fost unit în mod ipostatic cu unica natură divină, Isus - fiind om, dotat cu inteligență și voință - era numai fiul unei femei, ca oricare altul. După cum scrie clar sfântul Paul în scrisoarea către Romani, acest Isus "născut din seminția lui David după trup, a fost rânduit Fiu al lui Dumnezeu cu putere, după Duhul sfințeniei, în virtutea învierii din morți" (Rom 1,4). Aceste cuvinte ar fi de neînțeles fără interpretarea expusă mai sus, deoarece, după cum deja s-a spus, Isus era și este Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, și nu a fost rânduit astfel prin înviere decât ca om născut din femeie. De aceea, Isus s-a gândit mereu la pătimirea sa, la moartea și învierea sa, ca la un botez, și nu a dorit niciodată altceva decât ca el să se împlinească: "Trebuie să primesc un botez, și cât sunt de preocupat până se va împlini" (Lc 12,50). Botezul este moartea și învierea în Cristos; iar învierea lui Cristos eate botezul său și al nostru, pentru că reprezintă "renașterea" ca fii ai lui Dumnezeu.  
   
Morala:  
Odată înălțat pe cruce, Isus i-a atras pe toți oamenii la sine, în așa fel încât oamenii să devină "unus", aproape o singură persoană cu El și, în El, toți au devenit fii ai lui Dumnezeu, "adevărați" și nu doar adoptivi. Moartea lui Isus a însemnat "renașterea" oamenilor ca dintr-un nou Adam. Numai cine vrea se desparte de El prin păcat!

 

 
Anagogia:  
Învierea lui Isus este "semnul" prin excelență că învățăturile sale erau adevărat, printre care și învățătura că El este Fiul lui Dumnezeu unul-născut și că toți oamenii sunt chemați la viața veșnică. Viața veșnică este motivul pentru care Dumnezeu ne-a creat: pentru ca să stăm mereu nu numai "cu El", ci și "în El", adică în viața trinitară. Aceasta este cea mai sublimă anagogie - adică înălțare - a omului"  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39