Duminica Floriilor

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Marcu 14,1-15,47: iată o sinteză a celor două capitole  de astăzi: mai marii preoților și cărturarii caută o modalitate pentru a-l prinde și a-l ucide pe Isus, dar nu în ziua sărbătorii, pentru a evita revolta poporului. Între timp, în Betania, o femeie sparge un vas de alabastru pentru a turna parfum prețios pe capul lui Isus, parfum în valoare de circa 300 de dinari. Celor care s-au indignat de această "risipă", Isus le spune că femeia a vrut să "îi ungă capul pentru înmormântare". De fapt, în timp ce Isus mănâncă Paștele cu cei Doisprezece - într-o "sală mare, pregătită deja și împodobită", la etajul unei case pusă la dispoziție de un oarecare - Isus spune că unul din cei Doisprezece "îl va trăda". Însă vai de acel om! În timp ce ceilalți servesc cina și mănâncă trupul și beau sângele lui Isus euharisticul, Iuda iese din cencaol, pe când era noapte. Petru îi spune lui Isus, și chiar insistă: "Chiar dacă ar fi să mor împreună cu tine, eu nu te voi trăda". Isus îi prezice tripla lepădare înainte de cântatul cocoșului. Isus și cei Unsprezece merg în grădina Ghetsemani, unde Isus se îndepărtează împreună cu trei dintre ei și, aruncându-se la pământ, se roagă Tatălui: "îndepărtează de la mine acest pahar" Dar nu voia mea, ci voia ta să se facă". Apăsați de somn, discipolii sunt nevoiți să se trezească, pentru că sosește Iuda împreună cu o mulțime înarmată cu săbii și ciomege, și printr-o sărutare îl predă pe Isus. Atunci toți l-au părăsit pe Învățător și au fugit. În fața Sinedriului, Isus nu răspunde acuzațiilor contradictorii; numai lui Caiafa îi confirmă a fi "Cristos, Fiul celui Binecuvântat". Și aceasta a fost ruinarea sa! Toți îl scuipă iar Petru se leapădă de el de trei ori, însă la cântrea cocoșului plânge amar. Lui Pilat nu îi răspunde nimic iar mulțimea preferă să fie eliberat Baraba și nu Isus. Soldații îl batjocoresc pe Isus și, după ce îi pun crucea în spate, îl conduc către Calvar. Un țăran din Cirene este forțat să îl ajute pe Isus să-și ducă crucea. Răstignit pe cruce, își împart între ei hainele, în timp ce lui Isus îi dau să bea oțet. Pe cruce este așezată inscripția: "Regele iudeilor". Cei care treceau și "cei care fuseseră răstigniți împreună cu el îl insultau". De la amiază până la ceasul al treilea s-a făcut întuneric. La ceasul al treilea Isus a strigat: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?" Apoi, scoțând un strigăt puternic, își dădu sufletul. Catapeteasma templului s-a rupt. Centurionul a exclamat: "Cu adevărat acesta era Fiul lui Dumnezeu!". Fiind luat jos de pe cruce, Isus este înfășurat într-un giulgiu și așezat în mormânt.

 
   
Alegoria:  
Tot ceea ce se relatează reprezintă un eveniment istoric, și totuși este alegorie a urmărilor păcatului asupra inimii lui Dumnezeu, care - trădat fiind în fiecare zi de toți oamenii - este răstignit și moare! Și este alegorie a istoriei oamenilor pe pământ, care se răstignesc singuri prin păcatele lor!  
   
Morala:  
Tot ceea ce scrie Marcu are și un scop moral, deoarece face referință la primele cuvinte ale predicării lui Isus: "convertiți-vă și credeți în evanghelie". Ceea ce înseamnă "convertiți-vă și credeți în iubirea infinită a lui Dumnezeu față de voi, până la a-l oferi pe Fiul său Unul-Născut".
   
Anagogia:  
Sfârșitul lui Cristos este în întregime o anagogie: urcarea Calvarului, urcarea pe cruce, urcarea întregii omeniri alături de El, care a zis: "Când voi fi înălțat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine". După 40 de zile a urmat anagogia înălțării le cer, unde Isus a mers ca să pregătească un loc pentru ultima noastră anagogie!  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39