Duminica a V-a din Postul Mare

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

(Ioan 12,20-33): În acel timp, printre cei care au urcat să se prosterneze de sărbători erau unii greci. Aceștia s-au apropiat de Filip, cel care era din Betsaida Galileii, și l-au rugat: "Domnule, vrem să-l vedem pe Isus". Filip s-a dus și i-a spus lui Andrei, iar Andrei și Filip au venit și i-au spus lui Isus. Isus le-a răspuns: "A venit ceasul ca Fiul Omului să fie glorificat. Adevăr, adevăr vă spun: dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur; însă dacă moare, aduce rod mult. Cine își iubește viața o va pierde; cine își urăște viața în lumea aceasta o păstrează pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze, iar acolo unde sunt eu va fi și cel care mă slujește. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat și ce să spun: «Tată, salvează-mă de ceasul acesta!»? Însă tocmai pentru aceasta am ajuns la ceasul acesta. Tată, glorifică numele tău!" Atunci a venit o voce din cer: "L-am glorificat și iarăși îl voi glorifica". Mulțimea care stătea acolo și care auzise spunea că a fost un tunet; alții ziceau: "Un înger i-a vorbit". Isus a răspuns: "Nu pentru mine a răsunat vocea aceasta, ci pentru voi. Acum are loc judecata acestei lumi; acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară, iar eu, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la mine". Spunea aceasta arătând de ce moarte avea să moară.

 
   
Alegoria:  
Fragmentul evanghelic conține o singură alegorie, foarte expresivă: aceea a bobului de grâu care aduce rod mult numai dacă moare. Alegorie prin care Isus se referă la sine însuși și la toți cei care vor să îl urmeze, deoarece bobul reprezintă viața pământească a omului. Isus spune clar că numai dăruind-o o putem regăsi într-o altă lume.  
   
Morala:  
Atunci când grecii păgâni își exprimă dorința de a-l vedea, Isus pare că tresaltă la vederea viitorului. Nu peste multe zile se va încheia ciclul predicării sale pentru "oile pierdute ale casei lui Israel", pentru a începe cel de-al doilea ciclu, acela al predicării evangheliei pentru păgâni și pentru oamenii din lumea întreagă. Însă mântuirea nu se va înfăptui numai cu predicarea, dar și cu pătimirea, moartea și învierea sa. Chiar și mântuirea personală nu se va înfăptui numai prin a vedea sau a auzi, ci prin imitarea lui Cristos în dăruirea propriei vieți. Un astfel de dar corespunde adevăratei măriri, care rămâne pentru viața veșnică. Isus nu ascunde, mai mult, manifestă deschis tulburarea sa în fața apropierii morții. Face acest lucru pentru a demonstra că este un om adevărat și pentru a ne spune că el este capabil să înțeleagă suferințele și temerile noastre, care, totuși, nu ajung niciodată să ne facă să transpirăm sânge - așa cum i s-a întâmplat lui - și care rar conduc la răstignirea crudă - așa cum a fost pentru el. A cerut el, oare, să fie eliberat de aceasta? Va face acest lucru când "ceasul" se va prezenta în tot dramatismul său, cerându-i Tatălui să îndepărteze paharul amar, dar nu fără să adauge: "Nu voia mea să se împlinească, ci voia ta". Iar voința Tatălui, dar și cea a lui Isus, era de a se dărui până la sfârșit. Și a făcut acest lucru, fiind apoi glorificat prin învierea sa!
   
Anagogia:  
Aspirația către adevărata glorie a cerului și nu către cea efemeră a pământului îl conduce pe Isus și pe ucenici la un eroism maxim: dăruirea propriei vieți din iubire față de Dumnezeu, față de ei înșiși și față de aproapele. O astfel de aspirație este anagogie, adică înălțare de la ceea ce este pământesc la ceea ce este ceresc, de la ceea ce este uman la ceea ce este divin.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39