Duminica a III-a din Postul Mare

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

(Ioan 2,13-25): marele templu de la Ierusalim cuprindea și ample spații deschise, ocupate de vânzătorii de animale și de schimbătorii de bani. Ajungând Isus într-o zi, fiind aproape Paștele iudaic, îi alungă pe toți cu un "bici din funii", spunând, mai ales vânzătorilor de porumbei: "luați acestea de aici și nu faceți din casa Tatălui meu o casă de negustorie!" Celor care îl întreabă "Ce semn ne arăți ca să faci acestea?", Isus le răspunde: "Distrugeți acest templu și eu îl voi ridica în trei zile". Vorbea de templul trupului său, dar ei nu au înțeles și au răspuns: "În 46 de ani s-a construit acest templu și tu îl vei zidi în trei zile?" - Alții, în schimb, văzând minunile pe care Isus le înfăptuia în acele zile, au crezut în el. Dar Isus îi cunoștea pe toți și, de aceea, "nu se încredea în ei" (ouk epìsteuen autòn autòis).

 
   
Alegoria:  
Acest episod este foarte cunoscut și uneori este citat în mod necorespunzător, atunci când se dorește concentrarea alegoriei asupra slujitorilor templului, adică preoții, care ar trebui să fie, în schimb, care care în mod natural pun mâna pe "bici" pentru a-i alunga pe adevărații negustori din templu. Dar ne întrebăm pe cine reprezintă acei "vânzători de porumbei" împotriva cărora - în mod proape exclusiv - pare că se adresează Isus atunci când zice: "nu faceți din casa Tatălui meu o casă de negustorie". Ioan, de fapt, foarte atent la aceste detalii, pune aceste cuvinte în gura lui Isus - cu siguranță adresate tuturor - dar în mod deosebit "vânzătorilor de porumbei". De fapt, la o exegeză atentă a textului, reiese contrarul, aproape o anumită "bunătate" din partea lui Isus faă de aceștia, care vindeau porumbei oamenilor cei mai săraci, așa cum într-o zi i-au vândut lui Iosif și Mariei. Isus, cu biciul, "i-a alungat pe toți din templu, cu oile și boii, și a aruncat pe jos monedele schimbătorilor și a răsturnat mesele lor"; cu vânzătorii de porumbei nu a făcut astfel dar aproape îi roagă, spunând: "Luați acestea de aici", cu mâinile voastre, lucrurile voastre. - Apoi este alegoria conținută în termenul "templu", iudeii referindu-se la cel de piatră, Isus la însuți trupul său.  
   
Morala:  
Cît despre vânzătorii din templu, unde era abuzul? Nu este păcat să vinzi pentru templu și nici nu este vorba de o simplă vânzare, fie ea și cinstită. Însă este un lucru nepotrivit a transforma templul din "casă de rugăciune" în casă de afaceri. Rugăciunea îndreaptă sufletul către Dumnezeu, afacerile îl îndreaptă către pământ! A transforma templul în piață înseamnă a da Cezarului ceea ce este al Cezarului și a-i nega lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Și nu se poate sluji și lui Dumnezeu și banului, pentru că atașarea față de ban îl transformă pe om cu ușurință în hoț și transformă templul într-o "peșteră de tâlhari". - Cât despre alegoria cuvântului "templu", folosită de iudei pentru construcția din piatră, și de Isus pentru însuși trupul său, se poate observa cum amândouă erau "casă de rugăciune", așa cum este trupul oricărui creștin. Păcatul, egoismul, înșelătoria, ura, au puterea de a ucide templul-trup, în timp ce convertirea, rugăciunea, iertarea, au puterea de a-l reconstrui imediat. - Dar dincolo de alegorie se află realitatea istorică a "distrugerii" trupului lui Isus și al realități metaistorice a învierii sale după trei zile. Distrugerea a fost cerută de aceiași oameni care văzuseră multele minuni ale lui Isus în timpul prezenței sale la Ierusalim de Paști. Dar noi, noi suntem capabili să rămânem uimiți în adâncul inimii și al minții în fața minunii minunilor - învierea lui Isus - și să rămânem fideli ei?
   
Anagogia:  
Omul are mereu nevoie să se înalțe... de la afacerile pământești la cele cerești.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39