Duminica I din Postul Mare

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Marcu 1,12-15: „Și îndată Duhul l-a condus în pustiu și a rămas acolo 40 de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, pedicând evanghelia lui Dumnezeu și spunând: S-a împlinit timpul și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Convertiți-vă și credeți în evanghelie”.

 

 

 
Alegoria:  
După cum am observat deja în duminicile trecute, sfântul Marcu este evanghelistul lucrurilor imediate, așa cum reiese din folosirea frecventă a adverbului euthùs (îndată), repetat de nouă ori numai în primul capitol: îndată Isus a văzut cerurile deschise (1,10), îndată Duhul l-a condus în pustiu (1,12), îndată Simon și Andrei au lăsat plasele (1,18), îndată Isus i-a chemat pe Iacob și Ioan (1,20), îndată Isus a intrat în sinagogă (1,21), îndată a ieșit din sinagogă (1,29), îndată i-au vorbit lui Isus despre soacra lui Petru (1,30), îndată lepra a dispărut (1,42), îndată l-a trimis pe om (1,43); adverb este alegorie a urgenței predicării și a convertirii prin intermediul credinței în evanghelie, deoarece împărăția lui Dumnezeu este aproape. Chiar și cuvântul aproape este o variantă a acestui îndată. Pustiul, în varietatea sa de loc arid și de stepă, este alegorie a lumii omenești, străină și îndepărtată de Dumnezeu, locuința duhurilor și patria celor marginalizați, dar și punct de legătură între exil și țara promisă, pământul pocăinței (Ioan Botezătorul), al contemplării (Isus) și al convertirii (israeliții). Fiarele sunt alegoria neplăcerilor oamenilor în conviețuirea cu persoane lipsite de autenticitate, dar și alegorie a companiei sau a alternativei oferite oamenilor de Dumnezeu prin animale, așa cum au fost boul și măgarul pentru Isus care nu a fost primit la han, asemenea peștilor cărora le-a predicat sfântul Anton, respins de eretici. Galileea, mai precis Galileea popoarelor, este alegorie a deșertului de stepă în sens spiritual: păgânismul hrănea parțial sufletele, dar turma ca întreg se regăsea în evanghelie. De aceea Isus a început să predice din Galileea convertirea la adevăratul Dumnezeu, pentru a ajunge în Iudeea - trecând prin Samaria protestantă - unde Legea înlocuise Iubirea, repropusă în mod energic de Isus.  
   
Morala:  
A te converti îndată, dar de la ce la cine-ce? A te converti înseamnă a fi dispus să corectezi etapele anterioare, chiar dacă sunt considerate bune. A te converti înseamnă a renunța la rău în favoarea binelui, celui mai mare bine. A te converti înseamnă a abandona ceea ce este idol - mereu fals - pentru a te îndrepta către adevăratul Dumnezeu, unul și întreit. Iubirea substanțială, creatoare, răscumpărătoare, sfințitoare, așa cum este propus Dumnezeu de Isus în evanghelie și predicat de cei Doisprezece și de succesorii lor autentici, și nu de așa-zișii superapostoli. A te converti îndată, adică după reflecții serioase, fără a ceda entuziasmelor efemere sau iraționalității. Credința, de fapt, trebuie să fie rațională, motivată, fundamentată.
   
Anagogia:  
După 40 de zile petrecute în pustiu alături de fiare, după ce a fost vizitat de Satana și slujit de îngeri, Isus merge în Galileea, în nordul Palestinei. Duhul conduce mereu cître înălțimi, chiar dacă - uneori - trebuie traversat pustiul. Duhului îi plac piscurile înalte și conduce către înălțimile ninse de curăția vieții și de sfințenie. Duhul cercetează secretele lui Dumnezeu și, prin intermediul lui Isus și al evangheliei, le comunică acelora care se convertesc și cred. Este o adevărată anagogie a te lăsa condus de Duh oriunde vrea el, pentru că Duhul este ca vântul - așa a zis Isus (In 3,8) - dar nu este el vântul, și știe unde să ne conducă.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39