Duminica a VI-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Marcu 1,40-45: Un lepros îl roagă pe Isus, în genunchi: "Dacă vrei, poți să mă cureți". Isus îl atinge, zicându-i: "Vreau, curăță-te". Și leprosul se vindecă. Isus îi poruncește cu asprime să nu povestească ceea ce s-a întâmplat, ci numai să meargă să se arate preoților și să aducă ofranda "ca mărturie pentru ei". Dar fostul lepros nu poate să se abțină de la a vorbi despre minune, astfel încât Isus nu mai putea să intre în mod public în nici un oraș, iar lumea alerega la el și în pustiu.

 

 

 
Alegoria:  
Lepra îl excludea pe cel bolnav de la viața civilă și religioasă până în momentul recunoașterii vindecării sale de către preot. Lepra era considerată o pedeapsă pentru păcat iar Mesia, mântuitorul - conform învățăturii evreilor - i-ar fi vindecat definitiv pe oameni de păcat și de lepră. Isus confirmă parțial această învățătură, trimițând să i se spună lui Ioan Botezătorul că "leproșii sunt curățați" (Lc 7,22). Într-adevăr, lepra nu era efectul păcatului, ci era alegoria lui, adică lepra reduce trupul așa cum păcatul reduce sufletul și îl exclude de la împărtășirea sfinților până la dezlegarea dată de preot.  
   
Morala:  
Episodul acesta ne oferă multe puncte de reflecție: 1) un lepros, exclus din societate, se apropie de Isus care, deși nu avea voie, îl atinge pe lepros fără să îi fie teamă că va fi contaminat și că se va face părtaș de impuritatea prevăzută de lege; 2) leprosul manifestă o încredere imensă în puterile tămăduitoare ale lui Isus și știe că vindecarea sa depinde numai de voința lui Isus: "dacă vrei, poți". Isus confirmă: "vreau", iar leprosul se vindecă; 3) Isus îl vindecă printr-o mișcare a trupului (îl atinge pe lepros) și două mișcări ale voinței: vrea și poruncește ("vreau, curăță-te"); 4) Isus îi poruncește cu asprime leprosului vindecat; lepra se supune, leprosul nu, pentru că bucuria vindecării este de neînfrânat în comparație cu suferința; 5) Nu știm dacă fostul lepros a mers la preot să aducă ofranda, însă, cu siguranță a plecat la preot, fie pentru a se întoarce la familia sa, fie pentru a da mărturie lui și "lor" - adică celorlalți preoți - că Isus era marele vindecător, și pentru a-i face să se gândească; 6) Isus pare să se contrazică pe sine atunci când spune că a venit să predice, în timp ce se retrage în pustiu; dar lui Isus nu îi plăcea populismul, nu îi plăceau entuzismele, ci dorea numai credință și iubire, și știa că în pustiu putea să predice cu mai multă ușurință poporului, chiar dacă nu era atât de numeros ca în oraș; 7) din toate părțile veneau la Isus pentru a-l asculta și pentru a cere vindecări, putificări, eliberări de diavol.
   
Anagogia:  
Bolile îl copleșesc pe om iar lepra îl consumă. Nimic nu îl doboară pe om la pământ așa cum face o boală. Și mai mult doboară păcatul, a cărui emblemă și, uneori, efect, este boala și lepra. Dumnezeu a avut grijă prin anagogia vindecărilor fizice și a vindecării de păcat. Dumnezeu le gestionează pe amândouă, pentru că, fără el, nimic nu putem face, însă omul este cel care trebuie să dorească să se înalțe și să îi spună lui Dumnezeu: "Dacă vrei, poți". Lui Dumnezeu nu îi este teamă să se coboare și să ne vindece, nu îi este teamă să se murdărească pentru a ne vindeca, nu se teme de nimic, pentru că este Domnul, dătătorul vieții, care nu dorește moartea, ci dorește ca păcătosul să se convertească și să fie viu.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39