Duminica a V-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Marcu 1,29-39: La Cafarnaum Isus intră în casa lui Simon și Andrei, cu Iacob și Ioan, și o vindecă pe soacra lui Petru, bolnavă, prinzând-o de mână. Spre seară, la poarta orașului se adună mulți bolnavi și îndrăciți, și Isus vindecă pe mulți dintre ei, dar nu le permite demonilor să vorbească, "pentru că îl cunoșteau". În dimineața următoare, Isus se trezește devreme și merge într-un loc pustiu ca să se roage, timp în care foarte mulți îl caută. "Toți te caută", i-au spus ucenicii, dar Isus răspunde: "Să mergem în altă parte, în satele vecine, pentru ca să predic și acolo; de fapt, pentru aceasta am venit".

 
   
Alegoria:  
Cafarnaum înseamnă "Satul profetului Naum", iar Naum înseamnă "Dumnezeu mângâie". După ce a părăsit Nazaretul, unde locuise timp de 30 de ani, Isus merge la Cafarnaum, în Galileea păgânilor, care - după cum zice Isaia - trăiau în umbra morții. Dar Isus a făcut să strălucească acolo o "lumină mare", alegorie a prezenței și a predicării sale, spunând: "Convertiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape" (Mt 4,17). Cu toate acestea, Isus a blestemat Cafarnaumul, orașul său (Mt 4,13), și Betsaida, orașul lui Petru, deoarece, chiar dacă văzuse "lumina mare", nu s-au convertit. Toate acestea apar ca alegorie a primelor cuvinte din evanghelia lui Ioan, când spune că Cuvântul a părăsit cerul și a venit pe pământ, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, lumina sa a strălucit în întuneric, dar întunericul nu a primit-o (In 1,5.11). Luca, în Faptele Apostolilor, arată o legătură între păgânism și umbre/satana, când spune că Dumnezeu l-a trimis pe Paul păgânilor "pentru ca să treacă de la întuneric la lumină și de la puterea satanei la Dumnezeu" (Fap 26,18).  
   
Morala:  
În Galileea păgânilor, și în mod special la Cafarnaum, Betsaida, Corazin, Isus începe să predice convertirea, a săvârșit multe minuni și a alungat mulți diavoli. Diavolii voiau să vorbească și să-i spună - așa cum s-a întâmplat în sinagoga din Cafarnaum - "știu cine ești, sfântul lui Dumnezeu" (Mc 1,24), dar Isus nu le permitea, pentru că ar fi preferat ca acele cuvinte să vină de pe buzele curate ale oamenilor convertiți datorită predicării sale. Dar în zadar. Atunci Isus a decis să nu se oprească nici în "orașul său", nici în orașul celui dintâi dintre ucenici (Betsaida), ci a mers "în altă parte, în satele vecine" și în întreaga Palestina. Învățătura morală este aceasta: Isus trece, înfăptuind binele. Însă, așa cum zice sfântul Augustin: "timeo Dominum transeuntem et non plus revertentem" (îmi este teamă ca nu cumva Domnul să treacă și apoi să nu mai treacă din nou). Când trece Isus, trece lumina, trece compasiunea sa de Tată și Frate, trece Eliberatorul de orice rău, alegoria răului fiind satana. Fără Isus, ne cufundăm în întunericul morții și în blestemul lui Dumnezeu. Isus ne prinde de mână, așa cum a făcut cu soacra lui Petru, și ne înalță pentru că - așa cum zice Ioan - în El este viața, și pentru ca, revenindu-ne, să îl slujim pe El și pe frați. Isus ne așteaptă la poarta orașului, unde se decide dacă ieșim sau intrăm, dacă acceptăm sau refuzăm mesajul, dacă rămânem bolnavi ori îndrăciți, sau dacă ne vindecăm pentru totdeauna și rămânem cu Domnul. Isus este adevărata și unica poartă a cerului (In 10,10). Dar, în timp ce Cafarnaumul nu l-a acceptat pe Isus, Nazaretul a încercat să îl omoare iar Ierusalimul l-a răstignit. Isus îi iubește pe ai săi, dar ai săi nu îl iubesc pe El, pentru că nici un profet nu este bine primit în patria sa, între rudele sale, între prietenii săi, între cei de aceeași religie (Mc 6,4); Marcu pare că urmează ideea că Isus a venit să îi alunge pe diavoli din sinagogi. Și tocmai la Cafarnaum Isus l-a găsit pe centurionul păgân, "o credință atât de mare" cum nu găsise în Israel (Mt 8,10).
   
Anagogia:  
Anagogie înseamnă a ne ridica - asemenea soacrei lui Petru - din propriile mizerii, din propriile păcate, din propria incredulitate.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39