Duminica a IV-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

Marcu 1,21-28: În acel timp, au venit la Cafarnaum. Și îndată, în zi de sâmbătă, Isus a intrat în sinagogă și-i învăța. Și erau uimiți de învățătura lui, pentru că el îi învăța ca unul care are autoritate și nu în felul cărturarilor. În sinagoga lor era un om cu duh necurat, care a strigat, zicând: "Ce ai cu noi, Isus din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Știu cine ești: Sfântul lui Dumnezeu". Dar Isus i-a poruncit cu asprime, spunându-i: "Taci și ieși din el!" Iar duhul necurat, scuturându-l și strigând cu glas puternic, a ieșit din el. Atunci toți au fost cuprinși de teamă încât discutau între ei, zicând: "Ce-i asta? O învățătură nouă dată cu autoritate! El poruncește până și duhurilor necurate și ele i se supun". Și îndată i s-a dus faima pretutindeni în toată împrejurimea Galileii.

 
   
Alegoria:  
La fel ca duminica trecută, pasajul evanghelic din această duminică menționează de două ori adverbul "euthùs", adică "îndată": Isus a intrat "îndată" în sinagogă și faima sa s-a dus "îndată pretutindeni" (euthùs pantachoù). Euthùs este alegorie a grabei pe care Isus o are în predicarea evangheliei și amintește de drumul grabnic al lui Isus când se apropia de Ierusalim - la sfârșitul vieții publice - unde urma să fie respins și răstignit. Mai mult, în timp ce evanghelistul Ioan povestește prima minune a lui Isus, transformarea apei în vin la nunta din Cana, Marcu amintește ca primă minune eliberarea unui posedat într-o sinagogă din Cafarnaum. Cele două evenimente sunt traducerea în evenimente plastice a celor două expresii inițiale ale lui Isus: 1) convertiți-vă (Cana) 2) pentru că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu (Cafarnaum). De fapt, în timp de Cana amintește de convertire într-o atmosferă sponsală (convertirea e ca și transformarea apei în vin bun, simbol al iubirii față de Cristos, Mirele), Cafarnaum face referință la înfrângerea satanei și evenimentul împărăției lui Cristos. Apoi, autoritatea cu care Isus învață și se impune asupra duhurilor necurate, este alegorie a domniei sale, care îl așteaptă ca și creator și mântuitor. După pătimire, moarte și înviere,  El va spune: "Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ". Sinagoga este alegorie a tuturor locurilor sacre unde nu trebuie să se afle satana!   
   
Morala:  
Faima lui Isus s-a răspândit "repede pretutindeni" (euthùs pantachiù) în tot ținutul Galileii. Astăzi faima sa s-a răspândit în lumea întreagă, și datorită mass-mediei. Dar nu de faimă are Isus nevoie, ci de convertirea noastră, de credința noastră și de acceptarea împărăției lui Dumnezeu predicată de El. Au trecut 2000 de ani de la acea "grabă" cu care a predicat și cu care s-a dăruit lumii pe cruce ca jertfă de iubire față de oameni, și totuși - în ciuda faimei - o bună parte a omenirii nu a crezut în iubire, nu s-a convertit, a împiedicat și împiedică evenimentul împărăției, lăsându-se conduși de satana, care este cauza întregului rău din lume. Numai Isus se distinge în mod macroscopic de "farizeii" tuturor timpurilor, care învață teoremele vechi și nu "doctrina nouă" adusă direct din cer de Fiul lui Dumnezeu. Numai Isus are autoritatea și puterea suficientă pentru a-l dezarma pe acela pe care Isus însuși l-a numit "principele acestei lumi" și pentru a-l alunga - mai întâi din locurile sacre. Chiar și această închidere face parte din "mysterium iniquitatis" care încă este răspândit în lume și chiar și în Biserică!

 

 
Anagogia:  
Ceea ce îi împiedică pe oameni să se înalțe de la pământ la cer urmându-l pe Cristos este atașarea de pământ și de iluziile create aproape într-un mod magic de satana și de sujitorii săi. Dar după cum nu se poate zbura în absența aerului, la fel nici mântuirea nu este posibilă fără a adera la Cristos.  

 

 
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39