Bucuria de a da mărturie

 

"L-am întâlnit pe Domnul!"

Din voința Sfântului Părinte papa Francisc, noul an pastoral 2015, la nivelul întregii Bisericii, este dedicat vieții consacrate. Un adevărat semn de prețuire pentru toți cei care au ales viața consacrată și un motiv de mare bucurie pentru întreaga Biserică.

Între momentele cele mai semnificative care presupun o mare angajare, ziua de 2 februarie are o semnificație aparte:
este momentul când toate surorile și toți frații, angajați să trăiască profesiunea celor trei voturi, se unesc în spirit, în meditație și în rugăciune, preamărindu-l pe Dumnezeu pentru alegerea primită și reînnoind făgăduințele făcute pe drumul de slujire.
 
   
Ne bucurăm să împărtășim cu întreaga Biserică, cu Sfântul Părinte papa Francisc și cu toate familiile călugărești, sentimentul aducerii de mulțumire față de Dumnezeu, care, după exemplul celui dintâi consacrat, Isus cel ascultător, sărac și curat, și al preacuratei Fecioare Maria, care și-a oferit întreaga ființă, trupul și sufletul său lui Dumnezeu, răspunzând la planul de iubire al Părintelui ceresc, cu același "Iată-mă, fie mie după cuvântul tău!", cheamă și în timpurile noastre noi și nenumărate persoane pe acest drum fericit de răspândire a iubirii și a slujirii.  
   
Cu adevărat simțim cu toții cum Domnul face prin viața consacrată un gest imens de iubire și de dăruire față de lume, pentru fericirea oamenilor. În ziua de 2 februarie suntem invitați să ne îndreptăm gândul către persoanele care ne ies în cale, ne interpelează și ne oferă exemplul lor de iubire și de slujire.  
   
Dragi frați și surori, dragi persoane consacrate,  
 
În drumul binecuvântat pe care Sfântul Părinte papa Francisc vă invită să-l parcurgeți în acest an special, el vă cere și vă propune o adâncă analiză asupra darului măreț de care "vă bucurați", vă cheamă "să creșteți" în bucurie, "să reaprindeți în sufletele oamenilor speranța" și să treziți lumea care trebuie să-l întâmpine pe Domnul, să-l găsească, să-l primească și să "vestiți tuturor bucuria evangheliei".  
   
Scrisoarea Sfântului Părinte nu este altceva decât o declarație de prețuire, pe care o îndreaptă spre voi toți, și o chemare ca, împreună, să descoperiți datoria sfântă de a-i mulțumi Tatălui care v-a oferit o așa de sfântă chemare. El ne cheamă pe toți, declarând de la început ce așteaptă de la fiecare: "Să-i mulțumim Tatălui care ne-a chemat să-l urmăm pe Isus, în adeziunea deplină la evanghelia sa și în slujirea Bisericii, și a revărsat în inimile noastre pe Duhul Sfânt, care ne dă bucurie și ne face să dăm mărturie lumii întregi despre iubirea sa și despre milostivirea sa".  
   
Totul este cuprins în aceste trei puncte:  
   
a) a privi trecutul cu recunoștință;  
b) a trăi prezentul cu pasiune;  
c) a îmbrățișa viitorul cu speranță;  
   
Tot în aceste cuvinte de început, sunt deja cuprinse așteptările sale și ale întregii Biserici:  
   
a) consacrații trebuie să fie purtători de bucurie;  
   
b) ei trebuie să trezească lumea vestind evanghelia fără încetare;  
   
c) în familiile lor și în Biserică, trebuie să fie experți în comuniune;  
   
d) și sunt chemați să vestească evanghelia.  
   
Dragi persoane consacrate,  
   
Vă felicităm pentru că ați ales viața consacrată, dăruindu-vă slujirii lui Dumnezeu, Bisericii și poporului creștin, și vă exprimăm pe această cale prețuirea și dorințele noastre de fi fericite și a vă bucura în Domnul, dătătorul tuturor darurilor.  
   
Ne bucurăm că anul special, deschis în prima duminică din Advent, vă oferă un program intens și o mare șansă să redescoperiți marea și nobila încredere pe care Domnul a pus-o în voi. El se îndreaptă mereu spre voi și așteaptă să-l întâmpinați cu mare și sfânt entuziasm și cu zelul celor care de la început i-au ieșit înainte: Maria, Iosif, păstorii, magii, Simeon și Ana și atâția alții din toate veacurile care s-au oferit să-l întâmpine și să-l urmeze.  
   
Privirea Bisericii și a noastră se îndreaptă cu mare încredere și speranță spre voi.  
   
Ați început să construiți un program variat și corespunzător cu inspirațiile care vor veni de la Duhul Sfânt, din partea fiecărei congregații. Un lucru minunat. Știm că v-ați pregătit și continuați să o faceți ca să-l întâmpinați pe Domnul, mirele sufletului vostru, cu noi proiecte și cu un program variat conform cu specificul fiecărei familii călugărești și cu Statutele proprii primite de la fondatorii și fondatoarele voastre și confirmate de sfânta maică Biserică.  
   
Vă încurajăm cu bucurie și speranță să desfășurați multiple întâlniri și programe comune, pentru a împărtăși experiențele proprii și a primi sugestii binevenite de la ceilalți frați și surori.  
   
Anunțăm cu această scrisoare și marea bucurie a vizitei cardinalului prefect João Braz de Aviz, delegatul special al Sfântului Părinte Francisc. Cu această ocazie vor avea loc două întâlniri: sâmbătă, 18 aprilie, la Mănăstirea Carmelită din Luncani, cu toți superiorii majori și superioarele majore din întreaga țară, iar duminică, 19 aprilie, la ora 11.00, momentul sărbătoresc din catedrala din Iași, cu toate persoanele consacrate din dieceză și nu numai, când va avea loc o adevărată sărbătoare diecezană la care vor fi prezenți mulți preoți, seminariști, aspiranți și aspirante și poporul creștin.  
   
După celebrarea sfintei Liturghii va avea loc o întâlnire specială cu Eminența sa cardinalul prefect, apoi o agapă frățească împreună cu oaspetele nostru, cu episcopii prezenți, dar, mai ales, cu toate persoanele consacrate sosite la această mare sărbătoare din Anul Vieții Consacrate.  
   
De asemenea, facem cunoscută și dorința noastră de a proceda la o vizită pastorală în fiecare familie și casă călugărească, în toate centrele fraților călugări și ale surorilor din dieceză, după un program care va fi stabilit de vicarul nostru episcopal, pr. Alois Fechet, și consiliul său, pe zonele deja cunoscute, moment care se va concretiza cu o întâlnire comună a respectivelor familii călugărești vizitate într-un centru al zonei respective, pentru o celebrare comună și eventuale discuții despre alte proiecte.  
   
Așteptăm cu bucurie să trăim împreună aceste momente de mare importanță spirituală și vă încurajăm, cu toată prețuirea, să vă deschideți inimile, pentru ca în ele să coboare Duhul Sfânt cu multe și alese inspirații pe acest binecuvântat drum de trăire a carismelor proprii.  
   
Suntem cu toții interesați să primim și să urmărim programul detaliat pregătit, cu mult zel și interes, de către Oficiul Diecezan pentru Viața Consacrată ce urmează a fi trăit de către toate familiile călugărești nu numai în casele proprii, ci și în cadrul comunităților parohiale, bucurându-se de acest sfânt eveniment tot poporul creștin al diecezei, mai ales tinerii dornici de a cunoaște mai bine frumusețea consacrării și slujirii personale.  
   
Bucuria fraților și surorilor noastre este și trebuie să rămână bucuria noastră a tuturor, după îndemnul lui Isus, al apostolului Paul, și, desigur, al Sfântului Părinte papa Francisc, care nu încetează să insiste și să repete: "Bucurați-vă în Domnul! Iarăși vă zic: Bucurați-vă! Domnul este aproape și bate la ușă: Cine ascultă și deschide se va bucura de mare bucurie: Iată, eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el și el cu mine" (Ap 3,20).  
   
Cu îmbrățișarea și dorința noastră de binecuvântare,  
   
Petru Gherghel,  
episcop de Iași  
   
Sursă: www.ercis.ro  
   
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39