Indulgențe cu ocazia Anului Vieții Consacrate

 URBIS ET ORBIS


DECRET
prin care se stabilesc condițiile pentru a putea obține darul indulgențelor cu ocazia Anului Vieții Consacrate.
 
   
Deoarece Eminența Sa cardinalul prefect al Congregației pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică a cerut acestei Penitențiarii Apostolice ca să fie determinate cum se cuvine condițiile pentru a putea obține darul Indulgențelor, pe care Sfântul Părinte Francisc, cu ocazia iminentului An al Vieții Consacrate, vrea să-l ofere pentru reînnoirea institutelor călugărești, mereu cu fidelitate maximă față de carisma fondatorului și, pentru a oferi credincioșilor din toată lumea o fericită ocazie de a întări credința, speranța și caritate, în comuniune cu sfânta Biserică Romană, prin mandatul foarte special al Pontifului Roman, această Penitențiarie Apostolică acordă cu plăcere Indulgența plenară, sub condițiile obișnuite (spovadă sacramentală, împărtășire euharistică și rugăciune după intențiile Sfântului Părinte) fiecărui membru al institutelor de viață consacrată și celorlalți credincioși cu adevărat căiți și mișcați de spirit de caritate, care se poate obține din prima duminică din Advent din anul curent până în ziua de 2 februarie 2016, zi în care Anul Vieții Consacrate se încheie în mod solemn, și care poate fi aplicată și pentru sufletele din purgator:  
   
a) La Roma, ori de câte ori vor participa la întâlniri internaționale și celebrări determinate în calendarul respectiv al Congregației pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, și pentru un spațiu corespunzător de timp vor face considerații pioase, încheind cu Tatăl Nostru, Mărturisirea de credință în orice formă aprobată în mod legitim și invocații pioase către Fecioara Maria;  
   
b) În bisericile particulare, de fiecare dată când, în zilele diecezane dedicate vieții consacrate și în celebrările diecezane stabilite pentru Anul Vieții Consacrate, vor vizita cu evlavie catedrala sau un alt loc sacru desemnat cu consimțământul ordinariului locului, sau o biserică de convent sau oratoriul unei mănăstiri de clauzură și acolo vor recita public Liturgia Orelor sau pentru un spațiu corespunzător de timp vor face considerații pioase, încheind cu Tatăl Nostru, Mărturisirea de credință în orice formă aprobată în mod legitim și invocații pioase către Fecioara Maria.  
Membrii institutelor de viață consacrată care, datorită bolii sau altui motiv grav nu pot să viziteze acele locuri sacre, vor putea la fel să obțină indulgența plenară dacă, prin dezlipirea completă de orice păcat și cu intenția de a putea îndeplini cât mai curând cele trei condiții obișnuite, fac vizita spirituală cu dorință profundă și oferă bolile și necazurile propriei vieți lui Dumnezeu cel milostiv prin Maria, cu adăugarea rugăciunilor ca mai sus.  
   
Apoi pentru ca acest acces la obținerea harului divin prin cheile Bisericii să se facă mai ușor prin intermediul carității pastorale, această Penitențiarie îi roagă cu asiduitate pe canonicii penitențiari, pe capitulari, pe preoții din institutele de viață consacrată și pe toți ceilalți înzestrați cu facultățile corespunzătoare pentru a asculta spovezi, să se ofere cu suflet disponibil și generos celebrării sacramentului Pocăinței și să administreze adesea sfânta Împărtășanie bolnavilor.  
   
Acest decret are validitate numai pentru Anul Vieții Consacrate. În pofida oricărei dispoziții contrare.  
   
Dat la Roma, din sediul Penitențiariei Apostolice, 23 noiembrie 2014, în solemnitatea Cristos, Regele Universului.  
   
Card. Mauro Piacenza  
penitentiarius maior  
   
Mons. Krzysztof Nykiel   
regens  
   
Traducere de pr. Mihai Pătrașcu  
Sursă: www.ercis.ro  
   
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39