Duminica a III-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

(Marcu 1,14-20): Ioan Botezătorul a fost arestat de Irod iar Isus își începe predicarea spunând: "Timpul s-a împlinit și împărăția lui Dumnezeu este aproape; convertiți-vă și credeți în evanghelie". Apoi i-a chemat pe Simon și Andrei ca să-l urmeze și ca să îi facă "pescari de oameni". Imediat după aceasta a chemat alți doi frați, și ei pescari, Iacob și Ioan, care, lăsându-l pe tatăl lor Zebedeu în barcă, l-au urmat pe Isus, asemenea lui Simon și Andrei.

 
   
Alegoria:  
Este un adverb - euthùs, îndată - care este o adevărată alegorie: prima dată se referă la ucenici: Isus i-a chemat pe Simon și Andrei, care "îndată" au lăsat plasele de pescuit și l-au urmat pe Domnul; a doua oară se referă la Isus, când i-a chemat "îndată" pe Iacob și pe Ioan, care l-au lăsat pe tatăl lor în barcă și au mers după Isus. Adverbul este o alegorie a urgenței predicării împărăției care vine. Puțin mai înainte - la versetul 12 - euthùs se referă la Duhul care "îndată" la dus pe Isus în pustiu, unde urgența se conturează în intimitatea lui Isus cu Dumnezeu în decursul celor 40 de zile de post. Cei dintâi chemați lasă frâiele meseriei de familie, așa cum Isus a lăsat căminul din Nazaret, pentru a deveni - la fel ca Isus și cu Isus - pescari de oameni pe drumurile Palestinei și ale întregii istorii omenești. Pescari înseamnă salvatori. Faptul că Isus invită două cupluri de frați să părăsească familia și munca lor sugerează necesitatea de a sacrifica și de a înnobila afectele umane și familiale. Zebedeu reprezintă paternitatea umană, la care se renunță pentru a cuceri o paternitate superioară în unicul tată al tuturor, care este Tatăl ceresc.  
 
Morala:  
Odată cu arestarea lui Ioan Botezătorul se termină pregătirea împărăției și se încheie Vechiul Testament, pentru a începe Noul Testament, prin predicarea lui Isus. Isus își începe viața publică prin a spune: "Timpul s-a împlinit și împărăția lui Dumnezeu este aproape; convertiți-vă și credeți în evanghelie". Știind că destul de curând și el va fi ucis, Isus a rânduit "îndată" un grup de 12 ucenici, pe care i-a invitat să stea împreună cu el, pentru ca mai apoi să-i trimită să predice, să vindece oamenii, să alunge demonii, la fel ca El și chiar mai mult. Evanghelia acestei duminici relatează chemarea a doi frați, Simon și Andrei, iar apoi a altor doi frați, Iacob și Ioan, care sunt cei dintâi care au crezut în evanghelie și primii convertiți la creștinismul ce se năștea. Petru, Iacob și Ioan vor fi cei mai aproape de Isus în timpul celor trei ani ai vieții sale publice, și vor fi "stâlpii însemnați" (oi dokoùntos stùloi, Gal 2,9) ai Bisericii primare. Credința în Cristos îi transformă în mod radical pe oameni, smulgându-i din mulțime pentru a-i pune la cârma istoriei. Credința în Cristos ne poate transforma și pe noi, cu condiția să fie o credință adevărată, capabilă să ne smulgă din lumea noastră, pentru a ne așeza în "împărăția" celor buni și sfinți, cărora le place să nu aibă nimic altceva decât pe Cristos, și acesta răstignit.
 
Anagogia:  
Patru pescari părăsesc marea pentru a cuceri munții, Taborul. Patru pescari umili aspiră către culmi sublime, în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, care și astăzi îi venerează și îi onorează ca pe niște cetățeni ai cerului. Dumnezeu nu privește la aparențe ci la inimă, îi dă jos pe cei mândri și îi înalță pe cei umili, îi disprețuiește pe cei mândri și îi preferă pe cei mici, făcându-i învățători și mărturisitori ai Adevărului. În împărăția lui Dumnezeu, instaurată de Isus, cei dintâi sunt considerați cei din urmă iar cei din urmă sunt cei dintâi. Anagogia, înălțarea, este finalitatea ultimă a predicării și a convertirii.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39