Duminica a II-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

(Ioan 1,35-42) Ioan Botezătorul este la râul Iordan împreună cu doi dintre ucenicii săi, când se întâmplă să treacă pe acolo Isus. Ioan exclamă: "Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!". Cei doi ucenici ai săi încep să îl urmeze pe Isus, care se întoarce și îi întreabă: "Ce căutați?". Ei îl întreabă: "Învățătorule, unde locuiești?" Răspunde Isus: "Veniți și vedeți." Era cam pe la ceasul al zecelea. Au mers, au văzut unde locuia și au rămas împreună cu Isus tot restul zilei. Unul dintre ei era Andrei, care l-a întâlnit pe fratele său Simon și i-a zis: "L-am găsit pe Mesia", adică pe Cristos, și l-a dus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu ești Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»” – care înseamnă «Petru»”.

 
   
Alegoria:  
Putem identifica o primă alegorie în râul Iordan, care - prin curgerea sa - este o imagine a timpului, a istoriei, a vieții omenești. Malul istoriei este locul unde este întâlnit Domnul, sau Ioan, sau un preot, un prieten, o carte, un film care ni-l indică pe Mântuitorul. Cei doi ucenici reprezintă dintre trupul și sufletul fiecărui om: Ioan amintește de suflet (Johanan - harul lui Dumnezeu), Andrei omul (Andreas - viril). Împreună reprezintă omul întreg care se lasă atras și mântuit de Mesia-Mântuitorul, îl urmează pe Isus, intră în casa sa și rămâne cu el cât mai mult timp posibil. Simon primește un nume nou, Chefa, care înseamnă "piatră", devenit numele uzual al conducătorului apostolilor, Petru. Primirea unui nou nume de la Domnul este alegorie a renașterii prin credință și botezul cu apă și Duh Sfânt. Și apelativul "Mielul lui Dumnezeu" atribuit de Ioan lui Isus este alegorie a mântuirii adusă lumii prin sacrificiul pascal, și amintește de grija și bunătatea lui Isus, reprezentând un program pentru toți oamenii. Casa unde locuia Isus este alegorie a Bisericii, a sacramentelor, a aproapelui, în care îl întâlnim mereu pe Isus.  
   
Morala:  
Celor doi ucenici ai săi - Ioan și Andrei - Botezătorul îl arată pe Isus ca fiind "Mielul lui Dumnezeu", cel care ia asupra sa păcatele lumii. Cursul istoriei de la Adam la Cristos urmase o traiectorie anormală, nedorită de Dumnezeu, dar aleasă de protopărinți prin păcatul orgoliului și al neascultării de la început. Orgoliul și neascultarea au întinat întreaga istorie a Vechiului Testament. Isus a venit în lume pentru a curăța istoria omenirii. Însă, în timp ce întinarea s-a realizat în mod automat, curățirea este rodul alegerii libere a fiecăruia. Fiecare, asemenea lui Andrei și Ioan, trebuie să părăsească proprii învățători, chiar dacă sunt excelenți - ca Ioan Botezătorul - pentru a adera la Unicul Învățător și Mântuitor, care este Cristos, și să "rămână" cu El, în casa sa, care este Biserica. Învățătorii omenești - chiar dacă sunt excelenți - pot doar să ne conducă la Mesia, dar nu sunt Mesia, Mântuitorul lumii și al fiecărui om. Adevăratul Mesia și Mântuitor este Isus, pentru că este Mielul lui Dumnezeu, sau mielul pascal jertfit pentru noi. Numai El are puterea de a ne face să renaștem și de a ne da un nume nou, asemenea lui Simon. Noi, toți creștinii, suntem părtași ai mântuirii dăruită nouă de Cristos prin botez. Botezul ne conferă o îndatorire misionară: a-l face cunoscut pe Isus prietenilor noștri - așa cum a făcut Ioan Botezătorul cu ucenicii săi, dar și fraților noștri - așa cum a făcut Andrei cu fratele său Simon. Avem datoria de a contagia lumea cu bucuria noastră, această lume încă întinată de tristețea păcatului!
   
Anagogia:  
Anagogie înseamnă a ne ridica din starea în care ne găsim, chiar dacă o considerăm bună, așa cum o considerau bună și ucenicii lui Ioan. Anagogie înseamnă să ne mișcăm asemenea apei din râu către plinătatea mării desăvârșirii: "Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit". Anagogie este a adera la Omul-Dumnezeu Isus, care are posibilitatea de a face din noi adevărați fii ai Tatălui și moștenitori ai împărăției.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39